Indietro Campi > Giappone > The Country Club Noto

The Country Club Noto

11-1, Mukigaura , Anamizu-machi 927-0023 Giappone

0768-52-3131

Numero di Buche: 18       Scheda Segnapunti: Sì

GPS: No

Aeree :

Aeree: No


Golf GPS for your Course

Vicino

能登島 Notojima Golf & Country Club

18 holes
7-1, hannoura-machi, Notojima
Nanao-shi, Japan
699,30 m / 1125,42 km

和倉 Wakura Golf Club - Main

18 holes
Tadatsumachi
Nanao, Japan
23,22 m / 37,37 km

和倉 Wakura Golf Club - Sub

18 holes
Tadatsumachi
Nanao, Japan
692,68 m / 1114,76 km

能登 Noto Golf Club - 東 East

9 holes
Ozu
Shika-machi, Japan
29,25 m / 47,07 km

能登 Noto Golf Club - 中 Middle

9 holes
Ozu
Shika-machi, Japan
29,41 m / 47,33 km

能登 Noto Golf Club - 西 West

9 holes
Ozu
Shika-machi, Japan
679,59 m / 1093,69 km

朱鷺の台 Tokinodai - Bijoudai

18 holes
8-6, Yanaida
Hakui, Japan
676,31 m / 1088,42 km

朱鷺の台 Tokinodai - Nosyudai

18 holes
8-6, Yanaida
Hakui, Japan
676,36 m / 1088,50 km

氷見 Himi Country Club

18 holes
35 Shiragawa
Himi, Japan
691,03 m / 1112,11 km

千里浜 Senrihama Country Club

18 holes
Shuku
Hodatsu Shimuzu, Japan
668,96 m / 1076,58 km

能登 Noto Country Club - 宝達 Houdatsu

9 holes
Komedashi
Hodatsushimizu-cho, Japan
666,66 m / 1072,88 km

能登 Noto Country Club - はまなす Hamanasu Sapphire Greens

9 holes
Komedashi
Hodatsushimizu-cho, Japan
666,40 m / 1072,46 km

能登 Noto Country Club - はまなす Hamanasu Emerald Greens

9 holes
Komedashi
Hodatsushimizu-cho, Japan
666,43 m / 1072,52 km

能登 Noto Country Club - 日本海 Nihonkai

9 holes
Komedashi
Hodatsushimizu-cho, Japan
666,12 m / 1072,02 km